MOOG穆格径向柱塞泵D954-0027/A D954-2075/E D954-2029/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-0027/A D954-2075/E D954-2029/E

分享
  • 产品详情
  • 产品参数

MOOG穆格径向柱塞泵液压油泵


穆格MOOG RKP-II系列径向柱塞泵(也即原Bosch径向柱塞泵)和备件。新一代的RKP-II径向柱塞泵是RKP泵的升级产品,特别适用于对精度,速度,能耗,噪音,适应性方面需要综合考虑的领域,广泛应用于注塑机、压铸机、印刷机和滚型机等一般的液压应用领域,同时也广泛应用在测试、建筑、橡胶成型设备和矿业领域。


穆格MOOG径向柱塞泵RPK-II泵的特点:

◆ 降低噪音

◆ 降低压力脉动

◆ 带电液控制的RKP-II泵,扩大液压油粘度允许值的范围

◆ 排量为63、80和100CM3/rev,与尺寸为2#吸油管链接无需缩小管接头

◆ 选择附加泵时更加灵活

◆ 带H1、H2、J1、R1和R2型补偿器的RPK-II泵:与控制软管链接时无需适配器接头

输出压力控制范围:额定压力:280bar(28Mpa),高压力420bar(42Mpa)
MOOG穆格液压油 MOOG穆格柱塞泵 MOOG穆格伺服油泵 MOOG液压油

常用型号产品有:

MOOG穆格径向柱塞泵D954-0001/A D954-2047/E D954-2005/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-0003/A D954-2049/E D954-2007/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-0005/A D954-2051/E D954-2008/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-0007/A D954-2053/E D954-2009/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-0009/A D954-2055/E D954-2011/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-0011/A D954-2057/E D954-2013/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-0013/A D954-2059/E D954-2015/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-0015/A D954-2062/E D954-2017/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-0017/A D954-2063/E D954-2019/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-0019/A D954-2065/E D954-2021/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-0021/A D954-2067/E D954-2024/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-0023/A D954-2071/E D954-2025/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-0025/A D954-2073/E D954-2027/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-0027/A D954-2075/E D954-2029/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-0031/A D954-2079/E D954-2031/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-0033/A D954-2080/E D954-2033/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2004/A D954-2081/E D954-2035/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2005/A D954-2083/E D954-2037/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2007/A D954-2085/E D954-2039/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2008/A D954-2087/E D954-2053/C

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2009/A D954-2089/E D954-2041/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2011/A D954-2091/E D954-2111/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2013/A D954-2093/E D954-2113/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2015/A D954-2095/E D954-2115/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2017/A D954-2097/E D954-2117/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2019/A D954-2099/E D954-2119/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2021/A D954-2101/E D954-2121/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2024/A D954-2133/E D954-2124/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2025/A D954-2165/E D954-2125/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2027/A D954-2103/E D954-2127/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2029/A D954-2111/E D954-2129/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2031/A D954K2001/E D954-2131/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2033/A D954-2001/E D954-2133/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2035/A D954Z2043/E D954-2135/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2037/A D954Z2045/E D954-2137/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2039/A D954Z2049/E D954-2139/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2040/A D954Z2233/E D954-2140/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2041/A D954-2081/G D954-2141/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2043/A D954-2083/G D954-2143/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2047/A D954-2085/G D954-2147/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2049/A D954-2087/G D954-2149/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2051/A D954-2089/G D954-2151/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2053/A D954-2091/G D954-2153/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2055/A D954-2093/G D954-2155/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2057/A D954-2095/G D954-2157/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2059/A D954-2097/G D954-2159/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2062/A D954-2099/G D954-2162/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2063/A D954-2101/G D954-2163/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2065/A D954-2043/E D954-2165/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2067/A D954-0001/E D954-2167/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2071/A D954-0003/E D954-2171/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2073/A D954-0005/E D954-2173/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2075/A D954-0007/E D954-2175/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2079/A D954-0009/E D954-2179/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2080/A D954-0011/E D954-2180/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2081/A D954-0013/E D954-2181/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2083/A D954-0015/E D954-2183/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2085/A D954-0017/E D954-2185/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2087/A D954-0019/E D954-2187/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2089/A D954-0021/E D954-2189/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2091/A D954-0023/E D954-2191/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2093/A D954-0025/E D954-2193/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2095/A D954-0027/E D954-2195/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2097/A D954-0031/E D954-2197/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2099/A D954-0033/E D954-2199/E

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2101/A D954-2004/E D954-2079/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2133/A D954-0001/D D954-2080/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2165/A D954-0003/D D954-2081/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2103/A D954-0005/D D954-2083/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2111/A D954-0007/D D954-2085/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954K2001/A D954-0009/D D954-2087/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2001/A D954-0011/D D954-2089/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954Z2043/A D954-0013/D D954-2091/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954Z2045/A D954-0015/D D954-2093/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954Z2049/A D954-0017/D D954-2095/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954Z2233/A D954-0019/D D954-2097/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-0001/G D954-0021/D D954-2099/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-0003/G D954-0023/D D954-2101/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-0005/G D954-0025/D D954-2133/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-0007/G D954-0027/D D954-2165/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-0009/G D954-0031/D D954-2103/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-0011/G D954-0033/D D954-2111/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-0013/G D954-2004/D D954K2001/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-0015/G D954-2005/D D954-2001/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-0017/G D954-2007/D D954Z2043/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-0019/G D954-2008/D D954Z2045/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-0021/G D954-2009/D D954Z2049/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2041/G D954-2011/D D954Z2233/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2111/A D954-2013/D D954-2057/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2113/A D954-2015/D D954-2059/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2115/A D954-2017/D D954-2062/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2117/A D954-2019/D D954-2063/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2119/A D954-2021/D D954-2065/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2121/A D954-2024/D D954-2067/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2124/A D954-2025/D D954-2071/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2125/A D954-2027/D D954-2073/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2127/A D954-2029/D D954-2075/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2129/A D954-2031/D D954-2079/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2131/A D954-2033/D D954-2080/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2133/A D954-2035/D D954-0001/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2135/A D954-2037/D D954-0003/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2137/A D954-2039/D D954-0005/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2139/A D954-2062/B D954-0007/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2140/A D954-2041/D D954-0009/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2141/A D954-2043/D D954-0011/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2143/A D954-2047/D D954-0013/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2147/A D954-2049/D D954-0015/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2149/A D954-2051/D D954-0017/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2151/A D954-2053/D D954-0019/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2153/A D954-2055/D D954-0021/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2155/A D954-2057/D D954-0023/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2157/A D954-2059/D D954-0025/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2159/A D954-2062/D D954-0027/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2162/A D954-2063/D D954-0031/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2163/A D954-2065/D D954-0033/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2165/A D954-2067/D D954-2004/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2167/A D954-2071/D D954-2005/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2171/A D954-2073/D D954-2007/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2173/A D954-2075/D D954-2008/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2175/A D954-2079/D D954-2009/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2179/A D954-2080/D D954-2011/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2180/A D954-2081/D D954-2013/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2181/A D954-2083/D D954-2015/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2183/A D954-2085/D D954-2017/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2185/A D954-2087/D D954-2019/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2187/A D954-2089/D D954-2021/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2189/A D954-2091/D D954-2024/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2191/A D954-2093/D D954-2025/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2193/A D954-2095/D D954-2027/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2195/A D954-2097/D D954-2029/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2197/A D954-2099/D D954-2031/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2199/A D954-2101/D D954-2033/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2063/B D954-2133/D D954-2035/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2065/B D954-2165/D D954-2037/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2067/B D954-2103/D D954-2039/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2071/B D954-2111/D D954-2053/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2073/B D954K2001/D D954-2041/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2075/B D954-2001/D D954-2043/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2079/B D954Z2043/D D954-2047/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2080/B D954Z2045/D D954-2049/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2081/B D954Z2049/D D954-2051/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2083/B D954Z2233/D D954-2053/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2085/B D954-2033/G D954-2055/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2087/B D954-2133/G D954-2057/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2089/B D954-2165/G D954-2059/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2091/B D954-2103/G D954-2062/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2093/B D954-2111/G D954-2063/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2095/B D954K2001/G D954-2065/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2097/B D954-2001/G D954-2067/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2099/B D954Z2043/G D954-2071/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2101/B D954Z2045/G D954-2073/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2133/B D954Z2049/G D954-2075/F

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2165/B D954Z2233/G D954-2111/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2103/B D954-2051/G D954-2113/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2111/B D954-2111/D D954-2115/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954K2001/B D954-2113/D D954-2117/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2001/B D954-2115/D D954-2119/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954Z2043/B D954-2117/D D954-2121/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954Z2045/B D954-2119/D D954-2124/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954Z2049/B D954-2121/D D954-2125/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954Z2233/B D954-2124/D D954-2127/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-0023/G D954-2125/D D954-2129/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-0025/G D954-2127/D D954-2131/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-0027/G D954-2129/D D954-2133/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-0031/G D954-2131/D D954-2135/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-0033/G D954-2133/D D954-2137/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2004/G D954-2135/D D954-2139/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2005/G D954-2137/D D954-2140/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2007/G D954-2139/D D954-2141/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2008/G D954-2140/D D954-2143/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2009/G D954-2141/D D954-2147/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2035/G D954-2143/D D954-2149/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2037/G D954-2147/D D954-2151/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2039/G D954-2149/D D954-2153/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-0001/B D954-2151/D D954-2155/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-0003/B D954-2153/D D954-2157/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-0005/B D954-2155/D D954-2159/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-0007/B D954-2157/D D954-2162/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-0009/B D954-2159/D D954-2163/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-0011/B D954-2162/D D954-2165/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-0013/B D954-2163/D D954-2167/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-0015/B D954-2165/D D954-2171/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-0017/B D954-2167/D D954-2173/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-0019/B D954-2171/D D954-2175/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-0021/B D954-2173/D D954-2179/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-0023/B D954-2175/D D954-2180/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-0025/B D954-2179/D D954-2181/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-0027/B D954-2180/D D954-2183/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-0031/B D954-2181/D D954-2185/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-0033/B D954-2183/D D954-2187/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2004/B D954-2185/D D954-2189/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2005/B D954-2187/D D954-2191/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2007/B D954-2189/D D954-2193/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2008/B D954-2191/D D954-2195/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2009/B D954-2193/D D954-2197/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2011/B D954-2195/D D954-2199/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2013/B D954-2197/D D954-2015/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2015/B D954-2199/D D954-2017/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2017/B D954-2113/C D954-2019/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2019/B D954-2115/C D954-2021/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2021/B D954-2117/C D954-2024/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2024/B D954-2119/C D954-2025/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2025/B D954-2121/C D954-2027/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2027/B D954-2124/C D954-2029/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2029/B D954-2125/C D954-2031/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2031/B D954-2127/C D954-2047/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2033/B D954-2129/C D954-2049/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2035/B D954-2131/C D954-0001/C

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2037/B D954-2133/C D954-0003/C

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2039/B D954-2135/C D954-0005/C

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2055/G D954-2137/C D954-0007/C

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2041/B D954-2139/C D954-0009/C

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2043/B D954-2140/C D954-0011/C

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2047/B D954-2141/C D954-0013/C

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2049/B D954-2143/C D954-0015/C

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2051/B D954-2147/C D954-0017/C

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2053/B D954-2149/C D954-0019/C

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2055/B D954-2151/C D954-0021/C

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2057/B D954-2153/C D954-0023/C

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2059/B D954-2155/C D954-0025/C

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2111/B D954-2157/C D954-0027/C

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2113/B D954-2159/C D954-0031/C

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2115/B D954-2162/C D954-0033/C

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2117/B D954-2163/C D954-2004/C

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2119/B D954-2165/C D954-2005/C

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2121/B D954-2167/C D954-2007/C

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2124/B D954-2171/C D954-2008/C

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2125/B D954-2173/C D954-2009/C

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2127/B D954-2175/C D954-2011/C

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2129/B D954-2179/C D954-2013/C

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2131/B D954-2180/C D954-2015/C

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2133/B D954-2181/C D954-2017/C

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2135/B D954-2183/C D954-2019/C

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2137/B D954-2185/C D954-2021/C

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2139/B D954-2187/C D954-2024/C

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2140/B D954-2189/C D954-2025/C

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2141/B D954-2191/C D954-2027/C

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2143/B D954-2193/C D954-2029/C

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2147/B D954-2195/C D954-2031/C

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2149/B D954-2197/C D954-2033/C

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2151/B D954-2199/C D954-2035/C

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2153/B D954-2083/C D954-2037/C

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2155/B D954-2085/C D954-2039/C

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2157/B D954-2087/C D954-2043/G

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2159/B D954-2089/C D954-2041/C

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2162/B D954-2091/C D954-2043/C

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2163/B D954-2093/C D954-2047/C

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2165/B D954-2095/C D954-2049/C

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2167/B D954-2097/C D954-2051/C

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2171/B D954-2099/C D954-2111/C

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2173/B D954-2101/C D954-2055/C

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2175/B D954-2133/C D954-2057/C

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2179/B D954-2165/C D954-2059/C

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2180/B D954-2103/C D954-2062/C

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2181/B D954-2111/C D954-2063/C

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2183/B D954K2001/C D954-2065/C

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2185/B D954-2001/C D954-2067/C

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2187/B D954Z2043/C D954-2071/C

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2189/B D954Z2045/C D954-2073/C

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2191/B D954Z2049/C D954-2075/C

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2193/B D954Z2233/C D954-2079/C

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2195/B D954-2011/G D954-2080/C

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2197/B D954-2013/G D954-2081/C

MOOG穆格径向柱塞泵D954-2199/B D954-2245/A D954-2243/G关于价格:

此单价不含税,如需开票请与客服联系我们将更好的服务于您。

关于型号规格:

由于产品的尺寸规格太多,我们人力资源有限,没有将所有的产品型号全部上传,如果有其他型号请与客服联系,我们将由专业的销售工程师详细给您回复。

关于产品尺寸及说明书:

在国内都有定点的办事处,价格优惠。如果不清楚请与客服索取产品介绍,我们公司也有专业的技术人员可为您解决相关自动化问题

关于货期及发货:

我公司有大量现货库存,但由于型号较多,销售量也较大,请在购买时与客服联系。现货品我们郑重承诺付款后10小时内发货。定货品从付款日期起开始算。

关于运费:

以上单价为包含物流费,如果是急件需改为快递的,将根据选购产品及配送地点计算重量。具体额度根据产品。详情联系客服

退换货及保修问题:

本店铺所有产品质保一年,如非质量问题,七天内退换货,将由买家负责来回运费,如果是质量问题或运输中损坏,将由卖家承担来回运费

咨询热线:邓工13538125417

品牌
MOOG穆格
产地
德国
材质
铸铁
驱动方式
电动
类型
柱塞泵
型号
D954-0027/A D954-2075/E D954-2029/E